scroll

The Year in Review Te tau kua pahemo

Chair’s statement

The Guardians has had another highly successful year. The Fund continues to generate excellent investment returns, we introduced a comprehensive strategy to address climate change investment risk and we successfully hosted the International Forum of Sovereign Wealth Funds’ (IFSWF) annual meeting. 

Kua tino angitu anō ngā Kaitiaki i tēnei tau. E whakaputa hua nui tonu ana te Tahua i ngā haumitanga, i kōkirihia e mātou tētahi rautaki tōtōpū hei whakatau i te noho mōrea ā-haumi i ngā panonitanga ā-taiao, ā, i whakatūria e mātou te hui ā-tau a te International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF).

Read our Chair’s full statement.

 

Chief Executive’s Report  

A significant proportion of the NZ Super Fund is invested offshore. This strategy is consistent with global best practice. Investing globally gives us diversification and access to investment opportunities that are not available domestically.

Over the last few years, however, we have successfully used the Fund’s endowments, such as its sovereign status and long-term horizon, in building a considerable portfolio of New Zealand assets. 

Kua tukuna tētahi wāhanga nui tonu o te Tahua Penihana Kāwanatanga o Aotearoa ki tāwāhi hei haumi. E hāngai ana tēnei rautaki ki ngā tikanga whai hua katoa e whāia ana e te ao. Mā te haumi pūtea i te ao whānui e whānui ake ai ngā haumitanga, e wātea ai hoki ētahi huarahi haumi kāore e wātea ana i tēnei motu.

Heoi, i ngā tau torutoru kua pahemo ake nei, kua whai hua tā mātou whakamahi i ngā moni matua o te Tahua, pēnei i tana noho hei tahua nā te kāwanatanga me te pae tawhiti, ki te whakatupu i tētahi huinga rawa nui tonu nō Aotearoa. 

Read our Chief Executive's full report.